Lär dig hur du på egen hand monterar en markis på träbalkar och på isolerad fasad – steg för steg.
Träbalk

Markisen monteras med väggfästen. De kan användas för montering på en vägg eller en takyta. Markera respektive borrhål på träbalken. Fästets öppna del visar framåt. Skruva sedan fast de båda yttre väggfästena i träbalken med sexkantsträskruvar.
Använd en rundbricka under skruvhuvudet. Det mittersta väggfästet monteras i linje med de båda yttre fästena. Spänn då helst ett snöre mellan de båda yttre fästena. Markera de båda borrhålen, borra och skruva fast väggfästena. Sedan kan markisen sättas in i väggfästet med fyrkantsröret. Här är det viktigt att vara två personer som arbetar, så att markisen inte kan glida ut ur fästena innan den fixerats. De gängade skruvarna skruvas fast i väggfästet underifrån och dras fast med en blocknyckel.

Sätt in veven och fäll ut markisen för att kunna ställa in lutningsvinkeln. Öglan sätts på stängningsaxeln på båda sidorna och säkras med en bult. Sedan hängs veven först in i öglan på den ena sidan och markisens önskade lutning ställs in.
Med ett vattenpass kontrolleras horisontallinjen och eventuellt görs korrigeringar på någon av sidorna. Din markis är nu färdigmonterad!

Isolerad fasad

Monteringsblock sätts in i isoleringsmaterialet vid fästpunkterna. De avlastar då trycket som uppkommer när väggfästena skruvas fast. Rita ut snittet på respektive plats med hjälp av blocket. Skär sedan ut isoleringen med en lämplig kniv och ta bort den. Sätt in blocket med limspackel på baksidan i öppningen. Monteringsblocket måste ha samma tjocklek som isoleringsmaterialet (så att fasadytan blir jämn). Notera positionen innan putsning. Borra efter putsningen de nödvändiga borrhålen till väggfästena genom blocket i väggen. Fästningen av väggfästena kan då göras med injektionsförankring.

Helst använder man då ett set med ankarmassa. För in ankarhylsan från setet i det rengjorda borrhålet och spruta in ankarmassan. Sätt in den passande gängade stången i ankarhylsan. Stången står då så långt ut från väggen att väggfästet och fästmuttern kan fästas. Montera sedan markisen enligt beskrivningen för Montera markis på träbalkar.