Så blir din renovering lyckad

Om du ska renovera badrum och kök kommer du få lägga ner mycket tid och pengar på projektet. För att slutresultatet ska bli lyckat och du ska få valuta för pengarna ska du planera hur du vill ha det innan projektet drar igång. Det är också otroligt viktigt att du anlitar professionella hantverkare som du har förtroende för. Att göra en slutbesiktning är också viktigt för att säkra din investering. 

Att renovera kök och badrum kostar ofta en hel del pengar och tar massor med tid i anspråk. Eftersom det kostar både tid och pengar är det viktigt att renoveringen blir lyckad. Oavsett hur stor yta som du tänker renovera är det otroligt viktigt att planera renoveringen ordentligt i början för att det inte ska uppkomma oväntade överraskningar under resans gång. Om du har tålamod och gör en noggrann planering har du det bästa förutsättningarna för att få ett slutresultat som du är nöjd med. När du ska välja material till ditt nya kök och badrum är det väldigt lätt att gå vilse i det stora utbudet som finns när det kommer till material. Det är därför bra att innan bestämma dig för vilken stil du vill ha i ditt nya kök och badrum och sedan försöka hålla en röd tråd genom materialvalen. Det är också en bra idé att fundera över vilka lösningar som du vill prioritera. Om du vill ha mycket förvaring ska du fundera över vad du ska förvara och vilken plats det kräver. Välj sedan storlek och förvaringsmöbler som passar dina behov.

Anlita hantverkare som du har förtroende för

När du ska anlita hantverkare till renoveringen finns det en hel del att tänka på för att arbetet ska flyta på bra och att det inte ska uppstå några större problem. Det kan vara bra att begära in offerter från flera olika hantverkare. Priset kan variera kraftigt mellan olika hantverkare men det är också viktigt att du känner förtroende för projektledare och företaget som ska sköta renoveringen. När det gäller badrum är det extra viktigt att du anlitar en våtrumscertifierad hantverkare för att inte vara utan skydd om du skulle drabbas av eventuella skador i framtiden. Om arbetet i badrummet inte är utfört på ett fackmannamässigt sätt kan ditt försäkringsbolag neka dig ersättning för skador som uppkommer i badrummet efter renoveringen. Att anlita ett företag som är specialister på både kök och badrum kan vara en bra idé. Lägg lite extra tid på att verkligen kolla att hantverkaren som ska genomföra arbetet har rätt kompetens, utbildning och giltiga certifikat. Att ta en kreditupplysning och kontakta gamla kunder kan vara en mycket god idé för att försäkra dig om att du anlita ett professionellt företag. När du har hittat rätt hantverkare för dig ska du tänka på att skriva ett avtal innan renoveringen börjar. Det är bra om avtalet är detaljerat för att undvika konflikter i ett senare skede.

Besiktning av arbetet

När du har gjort en omfattande renovering av badrummet och köket är det viktigt att du tryggar din investering genom att besiktiga både köket och badrummet. Det är inte sällan som kök underkänns vid besiktning och vanliga orsaker är att VVS- och elinstallationer inte håller måttet. Risken finns att även OVK-besiktningen senare får anmärkningar. Du kanske inte tror det men det är inte ovanligt att det fuskas med köks- och badrumsrenoveringar. Även små fel kan få ödesdigra konsekvenser. Ledningsläckage är en väldigt vanlig orsak till fuktskador. Besiktningsmannen som du anlitar ska vara oberoende, vara kunnig och vara certifierad. Tänk på att allt ska besiktigas i badrummet, från tätskikt och golvlutning till VVS-installationer. Det är viktigt att du gör besiktningen innan du betalar fakturan till hantverkaren. Det kan vara svårt att få tillbaka pengar när du väl har betalat.