Renovera fastighet – olika kontrakt

Går du i tankar om att renovera huset eller lägenheten finns det flera aspekter du bör ta i beaktning. Inför en renovering behöver du bland annat välja upplägg när det gäller anlitandet av hantverkare och byggfirma. Du kan låta en och samma aktör sköta hela projektet eller anlita flera entrprenadföretag för renoveringens olika delar.

I den här artikeln berättar vi närmare kring hur olika kontrakt i samband med fastighets-renovering kan se ut. Vi delar även med oss av tips för att undvika tvister som lätt uppstår i samband med byggprojekt. Det kan i många fall löna sig att vända sig till en advokat inom entreprenad och fastighetsrätt som exempelvis WA Advokatbyrå.

Inför renovering av fastigheten

När det är dags att ta kontakt med hantverkare och byggfirmor för att få en renovering i ett hus, lägenhet eller fastighet gjord gäller det att vara förberedd. Du behöver helt enkelt i god tid planera det kommande projektet för att säkerställa att allt blir som du önskar. Med det sagt kan du samtidigt få god hjälp av byggfirmor när det gäller upplägg och själva utförandet. Att ägna tid åt förplaneringen är dock viktig – en renovering som präglas av stress från dag ett brukar sällan gå som önskat.

Som beställare är det upp till dig att ha en idé för vad som ska göras; det vill säga syftet med renoveringen. Bolla idéer kring vad som önskas förändras och försök att rangordna olika delar för att se vad som är viktigast att prioritera först.

När du känner dig redo och med en tämligen klar bild över den kommande renoveringen är det dags att ta kontakt med byggfirmor och hantverkare. Du bör redan i denna fas ha bestämt dig för hur renoveringen ska genomföras; om du själv ska sörja för att anlita olika hantverkare eller om en vald entreprenör ska sköta hela projektet.

Olika kontraktupplägg

Inom byggbranschen finns det många olika alternativ för dig som kund att anlita tjänster och du bestämmer själv hur ett renoveringsprojekt ska se ut. Det vill säga upplägget när det gäller renoveringens olika områden och delar.

Är det fråga om en större renovering kan det enklaste många gånger vara att anlita en etablerad entreprenad inom bygg. Då är det endast en kontakt du behöver fokusera på eftersom att entreprenaden (byggföretaget) ser till att kontraktera andra underentreprenader och hantverkare. Inom byggbranschen brukar den här sortens kontrakt kallas för totalentreprenad, vilket innebär att en part sörjer för att ett helt projekt genomförs oavsett hur många underleverantörer som involveras. Som kund är det endast med denna part du skriver kontrakt och kostnader för renoveringen sker direkt till totalentreprenaden.

Det är även fullt möjligt att driva en renovering på egen hand när det gäller kontrakt och upplägg. Då blir du själv ansvarig för att anlita olika hantverkare till skilda arbetsmoment såsom snickeri, plattsättning, markarbete, VVS och andra områden. Du skriver alltså kontrakt och avtal med flera parter som sedan självständigt utför det överenskomna jobbet.

Tips för att undvika tvister

Risken för att ett renoveringsprojekt leder till olika typer av tvister finns alltid närvarande. Däremot kan du som beställare göra flera saker för att förebygga möjliga oenigheter mellan parterna. Att vara tydlig med hur upphandling och projektering ska se ut från start är A och O. Det är med andra ord en trygghet för dig att ha bestämt projektupplägg redan innan första spadtaget tas. Ett stående tips är att jämföra olika alternativ för att se vilket upplägg som passar dig bäst.

När du har beslutat dig för vilken eller vilka aktörer du önskar samarbeta med är det viktigt att kontrollera företaget i fråga. Du bör säkerställa att den enskilde företagaren eller firman är skatteregistrerad samt skuldfri. Sök gärna information eller omdömen från andra kunder som anlitat hantverkaren eller byggfirman i fråga.

Det är viktigt att vara tydlig och rak från dag ett för att undvika tvister, vilka i många fall grundar sig i ekonomiska oenigheter. Låt aldrig något jobb påbörjas utan att du accepterat en skriftlig offert och betala inte ett helt jobb i förväg.